Ein Tîm

Aelodau’r bwrdd

Mae’r Bwrdd yn arwain ar lywodraethiant a fframwaith sicrwydd y gymdeithas. Mae’n diffinio ein gwerthoedd a’n hamcanion strategol ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â hwy

Y Tim Arweinyddol

Mae busnes Barcud o ddydd i ddydd yn cael ei reoli gan ddau Brif Weithredwr Dros Dro a Chyfarwyddwyr

Y Grwp Monitro

Mae’r aelodau’n denantiaid o bob cwr o ardal weithredu Barcud

Stwrythur Llywodraethiant

Cewch weld ein Strwythur yn ei gyfanrwydd