Recriwtio Prif Weithredwr

Croeso gan Alison Thorne, Cadeirydd Bwrdd Barcud

Gwnaethom ofyn i’n tenantiaid, ein staff a’n haelodau bwrdd roi dau air i ddisgrifio eu Prif Weithredwr delfrydol a dyma’r hyn y bu iddynt ei ddweud:

Word cloud: fair Inspiring Approachable Communicative empathic leader approachable Integrity Social Listener dedicated compassionate Visionary Encourager Customer Inspirational Inspirational innovative Leader Customer focused Dynamic Engaging Community-oriented Experienced